Nederlandse Vereniging Costa Blanca

Bestuur Contact Lid worden Por Favor Adverteren Home Weekoverzicht

Het bestuur van de vereniging

Het bestuur van de NVCB bestaat op dit moment uit onderstaande leden.

Iedere afdeling heeft een eigen coördinator.Formele berichten aan het bestuur of afdelingen dienen in beginsel altijd via het email-adres info@nvcb.net bij de NVCB binnen te komen.

Zorg er dan wel voor dat u in de mail de betreffende persoon aan wie u de mail wilt richten duidelijk te vermelden.

Het secretariaat zorgt dan voor de verspreiding en dat de binnengekomen mail wordt geregistreerd waardoor u altijd zo snel als mogelijk is antwoord krijgt.

Naam

Functie

Telefoon

E-mail adres

Bernardina Martini

Voorzitter

0034 608 541 299

voorzitter@nvcb.net

Janny de Boer

Secretaris


secretaris@nvcb.net

Jeanne Hendrikx

2e secretarisAad Kooiman

Penningmeester


penningmeester@nvcb.net

Wim de Vos

2e Penningmeester

0034 602 657 388