Nederlandse Vereniging Costa Blanca

Terug naar hoofdpagina

Archiefnvcb

 

Copyright © 2013 Nederlandse Vereniging Costa Blanca. Alle rechten voorbehouden.

Afdeling Computers

Bericht van de voorzitter eind 2011

 

 

Een woordje van uw voorzitter aan het eind van het seizoen 2011.

Voor dit seizoen zit het er weer bijna op. Op de maandag- en de vrijdagmorgen is de opkomst bij de Computer@fdeling nu bijna gehalveerd, terwijl de diverse cursussen aan het aflopen, dan wel al gestopt zijn.

Velen van onze leden gaan in deze periode al naar Nederland terug om eind september/begin oktober weer terug te komen.

Ik ben relatief nog maar kort lid van onze club, doch in deze korte tijd heb ik onze afdeling leren kennen als een heel actieve groep. Voor de vrijwilligers die voor het reilen en zeilen van de activiteiten van onze afdeling zorgdragen neem ik mijn “voorzitterspetje” af. Prima werk jongens en meisjes!!!

Volgend seizoen gaan we natuurlijk weer verder. In de tussentijd krijgen we nieuw meubilair (als de financiën het toe laten…) en wordt de ruimte waar de Computer@fdeling en onze biljarters gebruik van maken, aangepast. Ook weer een grote klus die in komende zomerperiode toch maar weer geklaard gaat worden!

Iets anders is, dat het kennisniveau van onze leden in de afgelopen jaren met sprongen vooruit is gegaan waardoor we in de komende jaren wat aan onze thema’s moeten gaan doen, waardoor het ook voor jullie interessant blijft om lid te zijn van onze Computer@fdeling. Je wordt nu als bestuur regelmatig geconfronteerd met leden die van een boel computerzaken al veel meer afweten dan wij en soms al een soort “specialist” zijn geworden En dat is natuurlijk erg positief om op zo een wijze deze voortgang in kennisniveau van deze leden te zien groeien, want daar doen we het immers toch voor? Aan de andere kant geeft het wel aan, dat ook wij voortdurend moeten bijblijven en moeten blijven bouwen aan ons kennisniveau om het voor onze leden aantrekkelijk te houden. Aan onze enthousiaste vrijwilligers is dat echter wel toevertrouwd en in goede handen. Een goed voorbeeld hiervan is het ontstaan ven onze “Apple-club”, een enthousiast initiatief van Willem en John, waar ik veel vertrouwen in heb.

Ze zoeken overigens nog meer enthousiaste “appeltjes”, dus geef je op!!

Vanuit hier wens ik allen, die in de komende tijd richting Nederland gaan, alvast een voorspoedige reis toe en hoop jullie na de zomer weer even enthousiast en gezond terug te zien.

Tot in de herfst!!!

Ad Wolfs

Voorzitter van de Computer@fdeling van de NVCB