Copyright © 2013 Nederlandse Vereniging Costa Blanca. Alle rechten voorbehouden.

Nederlandse Vereniging Costa Blanca

Terug naar hoofdpagina

Archiefnvcb

ALLE AFDELINGSVOORZITTERS EN ACTIVITEITENLEIDERS (AVA) 2010

 

Komen minstens twee keer per jaar bijeen. Zo staat dat in het Huishoudelijk Reglement van de NVCB. En dan lees ik nu voor de derde keer (als het niet meer is) het Sociaal jaarverslag 2010 van de NVCB, van de hand van Folkert Goedkoop secretaris. Uitgesproken op de ALV van 21 februari j.l. Met het gehele verslag laat ik u met rust, maar een gedeelte eruit wil ik letterlijk (nogmaals) onder uw aandacht brengen: 

 

(...)En ook u draagt een steentje bij, onbewust weliswaar, dat er soms een verkeerd bestuursbeeld ontstaat: iedere ALV krijgen wij als bestuur van u suggesties voor nieuwe activiteiten. En die horen niet thuis in het bestuur, want de NVCB is niet een club van het bestuur en voor de leden, maar een club van leden voor leden en door leden. Daar hebben wij het instituut AVA voor, uw gespreksplatform voor dagelijkse zaken!

 

En jullie goede suggesties worden niet meer door ons behandeld! Basta. U brengt uw suggesties bij de AVA binnen. U verkoopt hun uw idee. U maakt ze er warm voor, u ontwikkelt het met ze uit en daarna komt de AVA bij het Bestuur en die vragen dan: “Wat moet dat gaan kosten?” En als dat, zoals gebruikelijk door de activiteit zelf afgedekt wordt, dan moet het Bestuur wel hele goede redenen hebben om dat af te ketsen! (…)

 

Zelf ben ik intussen naar huis. En nog meer AVA leden zullen mijn voorbeeld volgen. En om dan zo'n bovengenoemde boodschap mee naar huis te nemen valt niet mee. Daar wordt nogal wat gewicht op onze schouders gelegd. En toch schrok ik er niet van. En ik schrok niet omdat ik weet wat voor vlees ik als voorzitter van de AVA in mijn NVCB – kuip heb. Ik durf dan ook gerust namens alle huidige AVA – leden (en alvast die van de toekomst) uit te spreken dat we daar klaar voor zijn. Dat we bereid zijn om die uitdaging aan te gaan. Niet te voorbarig, hoor ik u zeggen, we hebben nog wel wat meer te doen en dat ook nog zonder ons medeweten. Ja sorry voor mijn voorbarigheid, het komt simpel door het vertrouwen dat ik jullie stel. Maar, en nu kom ik naar jullie drukke agenda, alle nieuwe plannen worden door en met elkaar gemaakt. Ook voor wat de uitvoering betreft slaan we de handen in elkaar, gaan een beroep doen op al die lieve medewerkers uit ons netwerk, zorgen dat we het zelf lekker naar ons zin hebben en zorgen daarmee dat alle bestaande leden en al die nieuwe die daar uiteraard op af komen, het optimaal ook hebben. Naar hun zin. Het is dus niet alleen een extra last op onze schouders, niet alleen een extra opgave, maar gelijk een kans die we samen moeten benutten.

 

Lieve AVA – leden, vergeef me nogmaals mijn voorbarigheid en enthousiasme. Til er even niet te zwaar aan. Verwerk het met een glimlach. Ik kom er via de website op terug. Ik probeer de webmaster Peter Roeland voor elke 20e van elke maand te voorzien van 'verversing'. Ik hoop trouwens dat jullie dat ook doen. Ergens vanaf september zie ik jullie weer in het echt. Twee keer per jaar bijeen is gezien de nieuwe opzet mogelijk een beetje weinig. Misschien willen we wel vaker met elkaar van gedachten en planning wisselen. Ik wacht het verder af. Willen jullie mij mailen, heel graag, ben ik er op.

Uw AVA voorzitter Aart Krijgsman