Nederlandse Vereniging Costa Blanca

Terug naar hoofdpagina

Archiefnvcb

 

Copyright © 2013 Nederlandse Vereniging Costa Blanca. Alle rechten voorbehouden.

De oorsprong van het “Jeu de Boule spel” Deel 2

Afdeling Jeu de Boules

 

In 1629 volgt een nieuwe tegenslag. Het Boulen heeft een voorsprong op de concurrentie het Jeu de Paume, de voorloper van tennis en dan smeden de fabrikanten van die kaatsballen een complot en wordt het Boulen verbo-den.

Het verbod heeft weinig effect, men blijft het spelen, vooral in kloosters. Het zijn ook de monniken die de eer-ste overdekte Bowlingbaan (Boulodrome) bouwen !

Een paar jaar later wordt het verbod dan ook opgeheven.

Dat het niet altijd even veilig gebeur-de, wordt genoemd, niet in een Mar-seillaans verzinsel, maar echt ge-beurd.

Daar werd in 1792 een toernooi ge-houden in een klooster, zegt één bron,in een kazerne zegt een andere. Gevolg 38 doden. Er werd met ka-nonskogels gespeeld, terwijl er vaten kruit in dezelfde omgeving lagen!

 

Een nieuwe ontwikkeling

Andre-Marie Ampère( 1775-1836) de eminente wis– en natuurkundige maar ook Jeu de Boules deskundige en speler met normale gladde ballen, neemt iets over van het Jeu Provincal dat wordt beoefend in het zuiden. Dat betekent dat de spelers moeten leren om voor het tireren een aanloop van drie passen te nemen. Ook introduceert hij de Boule Cloutee, de ballen die met nagels bekleed zijn. Zie daarvoor verder bij het hoofdstuk Ballen.

 

De geboorte van het Petanque

Sommige tijdgenoten beweren dat het al in 1907 in La Ciotat is ontstaan. Daar werd namelijk Jeu Provincal gespeeld, dat gebeurt op banen van 10 tot 15 meter, door drie spelers , de aanwijzer, de plaatser en de tireur of werper. Omdat de laatste drie passen moet nemen, is er veel ruimte nodig, dus de stoelen van de toeschouwers.

moesten ook opzij. De lokaaleigenaar Ernest Pitiot maakt echter een uitzondering voor zijn vriend de voormalige vedette Jules Lenoir ―De Zwarte die aan reuma lijdt. Deze gooit om de tijd te doden een klein balletje een paar meter weg en wat ballen erheen als training. Dan vraagt Pitiot aan de spelers om hetzelfde te doen,maar dan Pied Tanques ,―met gebonden voeten, dat wil zeggen de voeten in een 50 cm kleine cirkel. De originele beelden van deze gebeurtenis, is te zien in het Museum Pitiot in La Ciotat. Hiermee wordt het principe van Petanque gelanceerd en het sneeuwbal- of liever cirkel- effect, was daar. Vanuit Frankrijk ging het eerst naar de Franse koloniën en daarna over de rest van Europa. Tegenwoordig ook in Thailand, Korea en Japan en natuurlijk De Verenigde Staten en Canada, niet te vergeten.

 

De ballen die werden gebruikt

Vanuit de oudheid, zijn eigenlijk alleen de stenen en houten ballen bekend. Als er al kanonskogels worden genoemd staat het materiaal er niet bij.

Joep de Wit. (Wordt vervolgd)