Copyright © 2013 Nederlandse Vereniging Costa Blanca. Alle rechten voorbehouden.

Nederlandse Vereniging Costa Blanca

Terug naar hoofdpagina

Archiefnvcb

1e Optreden van de afdeling Entertainment

1e Optreden

 

Op 25 en 26 febr. was dan het lang verwachte optreden van de entertainmentgroep. Afgaand op de diverse reacties mogen we terugblikken op een geslaagd optreden. Dit is vooral te danken aan de enorme inzet van de deelnemers,niet een uitgezonderd. Ook een bijzonder compliment aan Rinus Bak en John de Kievith, die door samen bijtijds de handen in een te slaan bijgedragen hebben aan dit succes. Er is lang getwijfeld of deze groep in staat zou zijn het succes van vorige optredens te evenaren, het antwoord is hierbij geleverd. Ik voel het dan ook als een grote eer dat ik aan deze groep leiding heb mogen geven. Mijn dank gaat dan ook uit naar alle deelnemers die aan dit gebeuren hebben meegewerkt. Daarnaast dank ik het bestuur van de NVCB voor hun medewerking. Margaret de Vree voor haar ideeën en uitvoering daarvan en de leden van de evenementengroep o.l.v. Bert Blom voor hun goede zorgen tijdens de pauzes en na het optreden en de leuke geste van de voorzitter Hugo Schenk aan alle deelnemers van de voorstelling. Rest mij nog mijn medebestuursleden te danken voor hun steun gedurende de hele periode van voorbereiding.

 

Op naar een nieuw seizoen,

 

Frank van der Swaluw.