Nederlandse Vereniging Costa Blanca

Terug naar hoofdpagina

Archiefnvcb

 

Copyright © 2013 Nederlandse Vereniging Costa Blanca. Alle rechten voorbehouden.

De historie van het “Jeu de Boule spel”

De Boules banen liggen er weer mooi bij

Afdeling Jeu de Boules

De oorsprong van het Jeu de Boules spel

 

Als je zoals ik al een paar jaar jeu de boules speelt bij onze club, vraag je jezelf wel eens af hoe het spel is ontstaan. Of balspellen in het verre oosten zijn ontstaan is niet bekend, maar aangezien de oosterse jaartelling veel verder teruggaat dan de onze is dat niet uit te sluiten.

Aangezien in het graf van een mummie, uit 5700 jaar voor Christus, ballen van onze boule afmetingen plus een klein balletje zijn gevonden, houden we het maar op Egypte. Vanuit Egypte komt het ook in

Griekenland terecht en nog later in Italië.

 

De Griekse en Romeinse periode

De oude Grieken en Romeinen speelden al een spel dat lijkt op jeu de boules.

De Grieken met ronde stenen (“spheristiques”) en de Romeinen met houten ballen (boccia) waarin later ook nagels waren geslagen. Bij de Grieken was het hoofdzakelijk een krachtsport met lange banen en zware ballen.

Bij de Romeinen ging het meer om het raken van het doel, de behendigheid. Zij zijn,op een of andere manier, de uitvinders van het "doel" of "jack‖ een witte bal.

 

De Barbaarse en Middeleeuwse Periode

Gedurende de barbaarse invasies, dus de tijd dat Frankrijk was bezet door Kelten en Germanen, lag het boulen min of meer stil. In de Middeleeuwen kwam er weer een opleving. Op dat moment worden de spelers "Boulers" genoemd. Het spel was zo'n succes dat in de veertiende eeuw, Karel IV en Karel V

het boulen verboden! zagen liever hun onderdanen bezig met meer, voor de landheren nuttige,  oefeningen, zoals boogschieten en speerwerpen.

Echter, in het begin van de zestiende eeuw, vonden de bowlers genade in

de ogen van Paus Julius II. Geleid door die acceptatie van de Heilige Stoel mobiliseert men het eerste

Italiaanse legioen, met de beste Boulers van het land.in een formidabel leger van steenwerpers, vechten ze fel tegen de Fransen, Venetianen en Spanjaarden.

 

Bowlen terug uit Italië.

Met de Frans -Italiaanse oorlogen, komt het jeu de boules terug naar Frankrijk. Zelfs Rabelais de Humanist en Arts uit de Renaissance zegt: ―Door dit spel kunnen we voorkomen dat we reuma en andere aandoeningen krijgen. Het is goed voor alle leeftijden, van kindertijd tot ouderdom."

Het boulen wordt steeds belangrijker in Italië en Frankrijk. Deze landen vormen de voorhoede van de “balontwerpers” in Italië, waar de ballen worden bedekt met een soort nagellak, terwijl ze in

Frankrijk meer en meer nagels gebruiken.

Ik heb ergens zelfs het getal 1200 gezien !!!. Maar gezien de volgende foto’s bij de “Boule Cloutee” kan dat best kloppen.

 

Joep de Wit, (vervolg)